SKUPINA SIJ UVAJA NAPREDEN IN V VSEH DRUŽBAH ENOTEN KADROVSKI SISTEM

V Skupini SIJ smo julija 2021 začeli projekt prenove kadrovskih informacijskih sistemov sedmih ključnih proizvodnih podjetij. V sklopu projekta bomo vzpostavili enoten sistem za obvladovanje kadrovskih podatkov in kadrovskih procesov, obračun plač in evidentiranje prisotnosti na delu.

Implementacija enotnega sodobnega kadrovskega sistema je del petletne strategije Skupine SIJ, ki si na področju kadrovskega menedžmenta želi postati ena vodilnih družb v Sloveniji. S tem se bomo še bolj približali svojemu dolgoročnemu cilju, da postanemo zaželen delodajalec na trgu Slovenije.

Pričakujemo, da bodo z novo rešitvijo naši zaposleni in vodje pridobili orodja za upravljanje kadrovskih aktivnosti na področju načrtovanja in ocenjevanja delovne uspešnosti, razvoja strokovnih kompetenc in osebnih veščin, pa tudi načrtovanja kariere, napredovanj in nagrajevanj. Sodoben centralizirani sistem bo vodstvu Skupine SIJ zagotavljal zanesljive podatke za spremljanje kadrovskih procesov in oblikovanje učinkovitih strateških odločitev na področju upravljanja kadrov.

Zaposleni bodo do novega kadrovskega sistema lahko dostopali tudi prek mobilne aplikacije, kar bo pospešilo reševanje številnih osebnih zadev, lažje in hitreje pa bodo dostopali tudi do svojih osebnih podatkov.

Zaradi sinergije, ki jo prinašajo moderni, poenoteni in časovno učinkoviti kadrovski procesi, bodo naši kadrovski strokovnjaki lahko večino svojega časa namenjali razvojnim aktivnostim in dolgoročni poslovni strategiji razvoja zaposlenih v Skupini SIJ. Poleg tega se bodo lahko hitreje odzivali na vprašanja zaposlenih in nudili kakovostno podporo vodstvu družb.

Za sodelovanje v tem projektu smo združili tri partnerje, ki zagotavljajo sodobne rešitve, odlične ekipe svetovalcev in razvijalcev ter visoke standarde vodenja projektov:

-          SAP SE (rešitev v oblaku SAP Success Factors),
-          Špica International (rešitev za kontrolo pristopa in registracijo delovnega časa),
-          iPiramida (rešitev za obračun in izplačilo plač).
 

V projektni ekipi Skupine SIJ so zbrani kadrovski in IT strokovnjaki, ki z agilnim in sodelovalnim pristopom skrbijo za učinkovito izvedbo projekta. Ta bo skladno z načrti zaključen novembra 2022.

 

 

---

Skupina SIJ je največja slovenska vertikalno integrirana metalurška skupina. Njeni izdelki zasedajo vodilne položaje na evropskih in svetovnih nišnih jeklarskih trgih. Je med desetimi največjimi poslovnimi skupinami v Sloveniji, med petimi največjimi slovenskimi izvozniki in med najpomembnejšimi zaposlovalci v Sloveniji. Skupina SIJ je tako po nerevidiranih podatkih poslovanja v prvem četrtletju leta 2021 ustvarila 212,3 milijona evrov prihodkov od prodaje (10,1 odstotka več kot v enakem obdobju lani) in EBITDA v višini 17,9 milijona evrov (29,4 odstotka več kot v enakem obdobju lani). Za naložbe je skupina v prvem četrtletju leta 2021 namenila 15,0 milijona evrov (dvakrat več kot v enakem obdobju lani). Skupina SIJ je v prvih treh mesecih leta 2021 poslovala pozitivno in ustvarila tri milijone evrov dobička. 

 

Več informacij:

Anja Potočnik, specialistka za medije in interno komuniciranje

Korporativno komuniciranje

Telefon: +386 1 242 98 18

Mobitel: +386 51 693 184

E-naslov: anja.potocnik@sij.si